tjenester

Slide 3.3 1

Nybygg

Probygg har god erfaring på mange ulike type bygg, med like mange ulike krav og bruksområder. Vi har opparbeidet oss den kompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille kundens behov og forventninger. Vi er våre kunders nærmeste rådgivere og kan bidra med å finne de beste og mest optimale løsningene.

Det viktigste for ProBygg er å ha fornøyde kunder. Kundene gir oss spennende oppdrag, utfordringer og bidrar til at vi forbedrer oss og blir kostnadseffektive. Vår største oppgave er hele tiden å utvikle oss i takt med de forventningene som stilles til oss.

Vi har erfaring fra store og komplekse prosjekter, men har også mange små og enklere oppdrag. Vi bygger boliger, kontorer, handelslokaler, kultur- og idrettsanlegg og skoler.

Med konkurransedyktige priser skal vi levere riktig kvalitet til avtalt tid.

Vi påtar oss alle type byggeoppdrag, og legger alltid vår ære i at du som kunde skal bli fornøyd uansett oppdragets art og størrelse.

Rehabilitering

Vi har kompetente medarbeidere med erfaring fra mange ulike typer rehabiliteringsoppdrag. Vi er bevisste på å skape gode relasjoner til våre kunder.

Dette baseres på gjensidig åpenhet og korte kommunikasjonsveier. Vi er opptatt av service og tilgjengelighet. Våre medarbeidere vil alltid stille opp når kunden har spørsmål eller synspunkter
som skal diskuteres.

Vi har erfaring fra store og komplekse rehabiliteringsprosjekter, men også mange mindre oppdrag. Med konkurransedyktige priser skal vi levere riktig kvalitet til avtalt tid. HMS har alltid høy prioritet i våre prosjekter. Det er viktig for oss å unngå skader.

IMG 0157 400
kunde byggekamera 400